Slottsträdgården Ulriksdals Plantjord 50l.

Planteringsjorden är grundgödslad med NPK + mikro. Planteringsjorden kan användas som jordförbättring i tex. grönsakslandet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och perenner i rabatt, tillsammans med kogödsel.

Art. nr: 10500
Pris: 45:-st 3 st för 120:-

Bosses egna recept 50l.

Bosses jord kan med fördel användas till plantering av perenner och buskar tillsammans med befintlig matjord. Kan även användas som jordförbättring i t.ex., grönsakslandet, mullfattiga jordar. Bosses jord följer Jordbruksverkets kriterier för vad en ekologisk jord får innehålla. Jorden innehåller en bra struktur med tillsatt sand samt naturgödsel i form av hönsgödsel och benmjöl

Art. nr: 11501
Pris: 65:-st 3 st för 180:-

Blomjord 8l.

Blomjorden är avsedd för krukväxter inomhus. Jorden är grundgödslad och kalkad samt innehåller leca och lera som ökar dränering respektive binder näring och vatten bättre.

Art. nr: 11113
Pris: 29:-

Blomjord 18l.

Blomjorden är avsedd för krukväxter inomhus. Jorden är grundgödslad och kalkad samt innehåller leca och lera som ökar dränering respektive binder näring och vatten bättre.

Art. nr: 11213
Pris: 49:-

Blomjord 50l.

Blomjorden är avsedd för krukväxter inomhus. Jorden är grundgödslad och kalkad samt innehåller leca och lera som ökar dränering respektive binder näring och vatten bättre.

Art. nr: 11502
Pris: 79:-

Orkidejord 4l.

Används till omplantering och nyplantering av de vanligaste släkten och arter av orkidéer. Innehåller till största del olika fraktioner av pinjebark men även en mindre del(5%) fibertorv. Är svagt gödslad.

Art. nr: 11104
Pris: 59:-

Medelhavsjord 18l.

Lämplig som användning till tex citrusväxter, apelsinträd, olivträd, nerium och lagerträd. Lämplig sig också till övriga växter som kräver tyngre, fukthållande och dränerande jordar samt har extra behov av järn.

Art. nr: 11251
Pris: 59:-

Pelargonjord 18l.

Används med fördel till alla slag pelargoner, t.ex. zonale, hortorum, rosenpelergon, Mårbacka och tulpanpelargoner. Tänk på att mer näringskrävande pelargonsorter ändå kan kräva ett näringstillskott under säsongen. Innehåller långtidsverkande näring samt extra järn. Strukturen är luftig samt innehåller lera(binder näring) och sand(som skapar struktur).

Art. nr: 11217
Pris: 49:-

Såjord 8l.

Till sådd av fröer och sticklingar. Fraktionen är finare än t.ex. plantjord och innehåller också 10 % sand. Såjorden är anpassad näringsmässigt för sådd och innehåller därför endast 1/3 del av t.ex. näringen i en planteringsjord.

Art. nr: 11111
Pris: 29:-

Fagerhults torv

Packningsmaskin

Publicerades den 18 jan. 2014

Såjord 50l.

Till sådd av fröer och sticklingar. Fraktionen är finare än t.ex. plantjord och innehåller också 10 % sand. Såjorden är anpassad näringsmässigt för sådd och innehåller därför endast 1/3 del av t.ex. näringen i en planteringsjord.

Art. nr: 11512
Pris: 69:-

Leca 8-14mm 8l.

Lecakulor har många användningsområden bland annat; som fyllnad i stora kärl och urnor för att t ex. underlätta förflyttningar, som inbladning i jordar för att ge struktur samt syresättning,som täckmaterial i t ex. Inomhusplanteringar och offentliga miljöer, som dränering i urnor o kärl. OBS. I urnor och kärl lägg minimum 10 cm i botten för att förbättra dräneringen för växtens rötter.

Art. nr: 12107 
Pris: 45:-

Leca 8-14mm 40l.

Lecakulor har många användningsområden bland annat; som fyllnad i stora kärl och urnor för att t ex. underlätta förflyttningar, som inbladning i jordar för att ge struktur samt syresättning,som täckmaterial i t ex. Inomhusplanteringar och offentliga miljöer, som dränering i urnor o kärl. OBS. I urnor och kärl lägg minimum 10 cm i botten för att förbättra dräneringen för växtens rötter.

Art. nr: 12141
Pris: 129:-

Urnjord 18l.

Användningsområden är utomhus för utplanteringsväxter i urnor och större kärl.Urnjorden innehåller bla. lera och kisel, sand samt blocktorv som ger en stabil struktur som ej faller samman. Utöver detta är det även tillsatt långtidsverkande gödning som förser växterna med näring från maj-september.  Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning samt extra järn som många utplanteringsväxter har behov av. 

Art. nr: 11219
Pris: 59:-

Urnjord 50l.

Användningsområden är utomhus för utplanteringsväxter i urnor och större kärl.Urnjorden innehåller bla. lera och kisel, sand samt blocktorv som ger en stabil struktur som ej faller samman. Utöver detta är det även tillsatt långtidsverkande gödning som förser växterna med näring från maj-september.  Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning samt extra järn som många utplanteringsväxter har behov av. 

Art. nr: 1504
Pris: 89:-

Busk & träjord 50l.

Till plantering av buskar, träd, häckar och perenner. Ex. till buskar 3-5 L krukstorlek rekommenderar vi att lägga 1/2 säck per planteringshål samt blanda med lika del matjord som finns i rabatten. Till häckar rekommenderas normalt 5-7 säckar busk- och trädjord/10 löpmeter. Även här skall detta blandas samman med matjorden på plats.

Art. nr: 11506
Pris: 69:-

Naturtorv 50l.

Naturtorv kan användas som jordförbättring i rabatter och för att ge struktur samt mull. Andra användningsområden är att skapa en sur miljö i rabatter för surjordsväxter som tex. Blåbär, Rhododendron, Azalea mm. För att bibehålla strukturen har vi siktat fram fraktionen 0-50mm. Detta ger än ovanligt grov struktur för paketering i storleken 50L.   

Art. nr: 11520
Pris: 

Rabattjord 40l.

Användas till många delar av trädgården tex. ojämnheter i gräsmatta, pallkragar eller fyllnad vid skapandet av en ny rabatt. Rabattjord är en tungjord som liknar matjorden i era rabatter men som ej innehåller rotogräs. Innehåller lera, sand-grus, bark, torv och kogödsel.

Art. nr: 11507  
Pris: 

Rhododendronjord 50l.

Rhododendronjorden kan med fördel användas till Rhododendron, Azalea, Hortensia, amerikanska blåbär, ljungväxter och andra surjordsälskande växter som vissa barrväxter och perenner. Rhododendronjord innehåller en relativt grov struktur. Näringsmässigt är det tillsatt både NPK- och naturgödsel samt extrajärn. Har ej behov av extra näring vid planteringstillfället. 

Art. nr: 11519
Pris: 69:-

Rosjord 18l.

Rosjorden innehåller en struktur stabil torv med 10% kisel lera som ökar vatten- och näringshållande förmågan och även stärker växtens immunförsvar mot svampsjukdomar som tex. svartfläcksjuka. Rosjorden innehåller utöver kogödsel även ett högre kalcium tall för att gynna speciellt rosor. Kan med fördel användas även till klematis.

Art. nr: 11221
Pris: 49:-

Rosjord 50l.

Rosjorden innehåller en struktur stabil torv med 10% kisel lera som ökar vatten- och näringshållande förmågan och även stärker växtens immunförsvar mot svampsjukdomar som tex. svartfläcksjuka. Rosjorden innehåller utöver kogödsel även ett högre kalcium tall för att gynna speciellt rosor. Kan med fördel användas även till klematis.

Art. nr: 11505
Pris: 79:-

Barkmull 50l.

Siktad 0-20mm. Barkmull används bland annat till; jordförbättring för att skapa struktur, vidplantering tillsammans med kogödsel, som täckning på rabatter för att motverka ogräs eller som vinterskydda runt växter.

Art. nr: 10702
Pris: 59:-

Dressjord 50l.

Dressjorden används i första hand till toppdressing av gräsmattor. För lagning av större ojämnheter i gräsmattan rekommenderar vi rabattjorden. Strukturen är fin samt innehåller en stor andel sand. Kalkinnehållet är dubbelt så mycket som de flesta andra jordar samt är grundgödslad med pelleterad hönsgödsel som ger mer långtidsverkande effekt. 

Art. nr: 10502
Pris: 59:-

Täckbark 50l.

Siktad 20-45mm. Används till ogrästäckning. Åtgång ca 1 säck/m2 samt skyddar mot uttorkning av rabatter. Lämplig som skydd mot vinterkyla.

Art. nr: 10701
Pris: 59:-

Pinjebark 20-40mm 50l.

Används som täckning. Pinjebarken är dekorativ så väl inomhus som till utomhusplanteringar. Fraktion 20-40mm.

Art. nr: 16505
Pris: 179:-

Kakaoflis 50l.

Utmärkt för täckning av rabatter. Är både dekorativ och nyttig för växterna. Ger näringstillskott vid täckning. Kan läggas ut även på nyplanterade växter direkt från start. Håller även borta sniglar.

Art. nr: 16507
Pris: 179:-

Kogödsel 80% 50l.

Har många användningsområden bland annat; till plantering av buskar, träd, häckar och perenner, till grönsakslandet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehållet- mikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd. 

Art. nr: 13160
Pris: 69:-

Hönsgödsel 15l.

Hönsgödsel är ett allsidigt gödselmedel för hela trädgården då den innehåller alla nödvändiga näringsämnen i goda proportioner. Gödseln har långtidsverkande effekter. Gödseln är behandlad enligt Jordbruksverkets krav och kan även användas för ekologisk odling.

Art. nr: 13151
Pris: 

Hönsgödsel 40l.

Hönsgödsel är ett allsidigt gödselmedel för hela trädgården då den innehåller alla nödvändiga näringsämnen i goda proportioner. Gödseln har långtidsverkande effekter. Gödseln är behandlad enligt Jordbruksverkets krav och kan även användas för ekologisk odling.

Art. nr: 13152
Pris: