Buskar och träd

Här finns tips och råd om buskar och träd

 • Bambu

  Bambu är ett unikt och mycket formstarkt inslag i trädgården, fantastisk som solitär eller tillsammans med stora stenar, formklippta buskar och perenner.

 • Barrväxthäckar

  När man planterar barrväxter med jordklump ska man låta juteväven sitta kvar. Man ska dock klippa bort knutarna och vika ner väven på sidorna.

 • Höstplantering av buskar, träd och perenner

  Lövfällande träd, buskar och häckplantor kan man med fördel plantera ända tills marken fryser, perenner planteras helst innan oktober slut i Mellansverige.

 • INKARHO-rhododendron

  Rhododendron som ympats på en kalktålig grundstam är märkta med varumärket INKARHO.

 • Magnolia

  Magnolia är ett uråldrigt släkte som kanske är den närmaste länken till de tidigaste blommande växterna. En vårblommande magnolia är en dröm för många trädgårdsägare som är lätt att förverkliga.

 • Plantera häck

  Det bästa är att plantera i jorden som finns på plats. Gräv ett dike, 70 cm brett och 40 cm djupt, och jordförbättra innan jorden läggs tillbaka. Luckra vid behov botten och sidorna av planteringsdiket med en grep.

 • Plantera krukodlade träd

  Krukodlade träd har ett intakt rotsystem och kan planteras när som helst på säsongen. Bäst är dock att plantera tidig vår eller sen höst. Det ger rötterna tid att utvecklas i svalt väder innan värmen kommer.

 • Plantera träd med rotklump

  Träd som levereras med rotklump har odlats i fält. De grävs upp med jorden kvar kring rotsystemet för att skydda rötterna mot torka. För att rotsystemet inte ska falla sönder i hanteringen packas klumpen in med väv och binds med ståltråd.

 • Plantering av rosor

  För att blomma bra vill de flesta rosor ha minst sex timmar sol per dag. Det finns rosor som kan växa i halvskugga med bara fyra timmar sol men de blommar bättre i full sol.

 • Rhododendron & Azalea

  Rhododendron är ett stort släkte som innefattar både vintergröna och lövfällande arter. De lövfällande arterna kallas för azalea, då de tidigare räknades till ett eget släkte med det namnet.

 • Träd och buskar mindre uppskattade av rådjur och hare

  Det är omöjligt att rekommendera växter som garanterat inte skadas av rådjur eller harar – ett hungrigt rådjur äter nämligen vad som helst.

 • Trädgårdshortensia ENDLESS SUMMER®

  Hortensia Endless Summer® The Original, The Bride och Twist-nShout är alla macrophylla-typer med egenskapen att de blommar både på årsskotten och på gammal ved. När de trivs ger de en sagolik blomning.

 • Välj rätt häck

  När man väljer häckväxt ska man utgå från platsens förutsättningar. Är det lerigt eller sandig, soligt eller skuggigt, blåsigt eller vindskyddat?