Frukt och bärväxter

Här finns tips och råd om frukt och bärväxter

  • Amerikanska blåbär

    Amerikanska blåbär odlas inte enbart för bärens skull. De är också trevliga prydnadsbuskar med vackra höstfärger. Amerikanska blåbär används till färskkonsumtion men de går utmärkt att frysa för att sedan användas på bakverk mm.

  • Hallon

    växer vilt över nästan hela Sverige, ofta på öppen, stenig och kväverik mark t ex skogshyggen eller i dikesrenar. Hallonskott utvecklas från knoppar på rotsystemet. Rötterna är fleråriga men skotten lever endast två år.

  • Jordgubbar

    Våra vanligaste bär i trädgårdarna är nog jordgubbar. De är samtidigt bland de senast tillkomna bärväxterna i odling. Inte förrän på 1700-talet kom jordgubben till Europa.